Islam En Koran

Uw vragen

Mogen niet-moslims naar Mekka?

  Mogen niet-moslims naar Mekka? vraag: Wat is de belangrijkste reden waarom niet-moslims niet worden geaccepteerd op heilige grond zoals Mekka en Medina? Is het juist om mensen weg te houden van plaatsen die als...

Doodgeboren kinderen

Vraag: Wat is het oordeel over miskramen of kinderen die dood geboren zijn? Was je die doden? Houd je het begrafenisgebed voor haar? antwoord: Als het een miskraam is dat plaatsvindt vóór de vierde maand van de...