Islam En Koran

Mag een moslim een ​​rechter of een advocaat zijn?

Mag een moslim een ​​rechter of een advocaat zijn?
vraag:
Als je bedenkt dat vrouwen in de islamitische jurisprudentie geen rechters mogen zijn, hoe kun je dan beoordelen of meisjes / vrouwen in Duitsland rechters of advocaten worden? Mag een moslim een ​​rechter of een advocaat zijn?
antwoord:
Hoewel de overgrote meerderheid van islamitische juristen gekant is tegen een vrouw die staatshoofd of rechter wordt, is er geen koranvers of beoefening van onze profeet die een vrouw verbiedt rechter te worden.
De Hanafi-geleerden zeggen dat vrouwen in processen die de misdrijven die de zwaarste straf vereisen niet kunnen behandelen als getuigen en ook als rechter kunnen optreden. Exegeten zoals Ibn Dzerir et-Taberi en Hasan -i Basri van de Tabiin [1] en juridische geleerden van de Zahiriya School of Law, vergelijken daarentegen de uitreiking van een rechterlijke uitspraak met het uitbrengen van een religieuze mening en verklaren dat vrouwen verschijnen als rechters in elke vorm van proces (Zie Mehmet Akif Aydin, “De vrouw: de vrouw in de islam”, Diyanet Islam Encyclopedia , c: 24, blz. 90).
Tegenwoordig kunnen rechters alleen handelen in het kader van bestaande wetten.
Omdat degenen die als freelance-juristen werken processen kunnen weigeren die ze niet willen, is het logischer om voor dit beroep te kiezen.
[1] De moslims die de metgezellen van de profeet Mohammed zagen.

Fikret Hekim

Voeg opmerking toe