Islam En Koran

De Reis

De reis
Vraag: “Mag iemand naar het buitenland gaan om te reizen?”
Antwoord: “Allah de Verhevene gebiedt ons om bepaalde reizen te maken voor specifieke doeleinden. Dit zijn:
1. De culturele reis:
‘Reisden ze niet door het land met een hart dat ze konden begrijpen en met oren die ze konden horen? (Maar nee, ze zijn blind geraakt.) Niet de ogen zijn blind (met hen). Blind is eerder het hart (zij) in de borst (hebben). ‘ (Hadj [de bedevaart], 22/46)
2.De wetenschappelijke reis:
Zeg, ga op aarde en zie hoe Hij de schepping heeft geschapen! God zal dan de laatste schepping volbrengen. ‘ Gods almacht omvat alles. ‘ (Ankebut [de spin], 29/20)
3. De religieus-historische reis:
En in elk volk hieven Wij een afgezant aan (die predikte): “Serveer Allah en vermijd de afgoden.” Toen waren er sommigen die de leiding hadden over Allah en er waren sommigen onder hen die het te gronde gingen. Dus reis rond op aarde en zie wat het einde van de ontkenners was! ‘ (Nahl [de bij], 16/36)
4. De liturgische reis:
Met betrekking tot de bedevaart beveelt Allah de Verhevene het volgende:
‘En mensen zijn verplicht aan Allah om de bedevaart naar het huis te maken – voor zover ze een manier vinden om dat te doen.’ “ (Ali Imran [The House of Imran], 3/97)

Fikret Hekim

Voeg opmerking toe