Islam En Koran
Onzedelijke Mannen en Onzedelijke Vrouwen

Onzedelijke Mannen en Onzedelijke Vrouwen

Onzedelijke mannen en onzedelijke vrouwen
Vraag : “Een man houdt een vrouw een jaar lang in bedwang door te zeggen dat hij van haar houdt. Met allerlei beloftes laat hij de vrouw doen wat hij wil. Dan zegt hij: ‘Je bent een stoute vrouw’ en vertrekt. Heeft deze man niet gezondigd met de vrouw? Zijn het mannen die vrouwen van het rechte pad afleiden en in moeilijkheden brengen? We blijven altijd trouw en respect tonen, maar wanneer ze hun bestemming bereiken, gooien ze ons weg als afval in een vuilnisbak. Heeft dit helemaal geen straf? En hoe groot is de zonde? “
Antwoord: “Je hebt de zonde samen begaan. Ze moeten zich zo snel mogelijk bekeren, beter worden en nooit meer zoiets benaderen.
Allah, de Verhevene, gebiedt:
‘Een onzedelijke man mag alleen trouwen met een vrouw die ook hoererij pleegt, of iemand die God onderscheidt van andere goden. Een onzedelijke vrouw daarentegen mag alleen een man trouwen die ook andere goden vergeeft of apart zet. Dit is verboden voor de (andere) gelovigen. ‘ (Alleen [het licht], 24/3)
Wat betreft de straf in het hiernamaals, wordt dit beschreven in het volgende vers:
En wie naast Allah geen andere god roept, dood niemand die Allah heeft verboden (om te doden) tenzij ze gerechtvaardigd zijn en geen ontucht plegen. Hij die dit doet, zal er voor moeten lijden. En op de Dag der Wederopstanding, de straf zal verdubbeld en vernederd (en belasterd) worden, zal hij (voor altijd) blootgesteld blijven aan de straf. ‘ (Furkan [de beslissing], 25 / 68-69)
Om deze reden, bekeer je zo snel mogelijk, verbeter jezelf en vraag Allah om een ​​goede echtgenoot. “

Fikret Hekim

Voeg opmerking toe