Islam En Koran

Rivierkreeft

rivierkreeft
Vraag: “Mag in de Islam rivierkreeft eten?”
Antwoord: “Met betrekking tot zeevruchten en zeevruchten, beveelt Allah de Verhevene het volgende:
Toegelaten aan u is al het water schepsel en (al) het eetbare eruit als een voorraad voor u (die sedentair is) evenals voor reizigers …’ (al-Maida [de maaltijd], 5/96)
Volgens dit vers zijn alle waterdieren toegestaan, dat wil zeggen dieren die alleen onder water kunnen leven, ongeacht hoe en waar ze zijn. Bovendien is het woord ‘bahr’ in het couplet zeer uitgebreid en omvat het vele soorten wateren: de zee, de rivier, het meer en grote bassins.
Volgens een beroemde traditie zei onze profeet Mohammed: ‘Het zeewater is puur en je kunt de dode dieren uit de zee eten.’ (Abu Dawood, Taharah, 41, Tirmidhi, Taharah, 52, An Nasai, Taharah, 46, Ibn Maja, Taharah, 38)
Volgens het hierboven genoemde vers en hadith (tradities van uitspraken en handelingen van de Profeet) zijn schaaldieren zoals mosselen, garnalen, calamari en rivierkreeftentoegestaan, net zoals alle vissoorten. Dit is ook de mening van de meerderheid van de islamitische geleerden. Alleen de Hanafi Law School denkt er anders over. Na de Hanafiten mogen alleen de vissoorten uit de zee worden gegeten. Als men echter naar de verzen van de Koran en de corresponderende tradities van de profeet kijkt, realiseert men zich dat de andere rechtsscholen gelijk hebben. ‘

Fikret Hekim

Voeg opmerking toe