Islam En Koran
Verklaring van Tubingen

Verklaring van Tubingen

Er zijn een aantal samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen de Universiteit van Istanboel en de Universiteit van Tübingen, met deelname van de Suleymaniye Foundation. De basis van de samenwerking is de verklaring van Tübingen, die werd opgericht in mei 2008.

DEPARTEMENT VAN ISLAMRECHTSTOEL VOOR KERKRECHT
THEOLOGISCHE FACULTEIT KATHOLIEK-THEOLOGISCHE FACULTEIT
UNIVERSITEIT ISTANBUL UNIVERSITEIT VAN TÜBINGEN

Verklaring van Tübingen over samenwerking

Na bijeenkomsten in Istanbul en Tübingen zijn beide partners tot overeenstemming gekomen om samen te werken op basis van de scheppingsorde, namelijk fitra en natuurrecht.

Er zullen inspanningen worden geleverd om faciliteiten te creëren bij de twee theologische faculteiten en bij de Süleymaniye Foundation, die onderzoek doen op het gebied van religieuze wetgeving en de scheppingsorde, alsmede master- en doctoraatsthesissen promoten.

Beide partijen zullen er ook naar streven een dialoog tot stand te brengen op basis van de volgorde van creatie. In het geval van succes, de eenheid tussen het boek dat God schiep, d.w.z. de volgorde van de schepping en de boeken die hij heeft onthuld, zullen na eeuwen weer zichtbaar zijn. Het zal mogelijk zijn om samen te werken in onbetwiste waarheden. Het ongeloof zal opzij worden geschoven en het boek van God zal veranderen in het basisreferentieboek.

Een deel van de kennis uit de scheppingsorde is natuurrecht. Deze natuurlijke wet omvat de totaliteit van normen afgeleid van Gods geschapen aard van de mens, die kan worden begrepen met een natuurlijk inzicht, en het is gebaseerd op het idee dat er een goddelijke natuur van de mens is. De natuurwet dient als basis voor een redelijk naast elkaar bestaan ​​van mensen met verschillende geloven en staten onderling. Ook is deze natuurlijke wet verplicht eigendom voor heersers en wetgevers. Dit geldt met name voor de realisatie van fundamentele en mensenrechten.

Iedereen die het boek van de natuur leest, begrijpt God en beseft dat hij alles aan hem te danken heeft. De profeten hebben hun werk op dit gebied geïntensiveerd en hebben geprobeerd om in redeneeraangelegenheden het begrip en begrip van de scheppingsorde toe te passen. Als ze worden gebruikt als rolmodel, zal er harmonie zijn tussen religie en wetenschap en dit wordt de basis voor de onderlinge verbondenheid van de mensheid binnen gemeenschappelijke waarden.

De bron van de wetenschap is het boek dat God schiep, de volgorde van de schepping. Als er enig voordeel op dit gebied is uit de boeken die God heeft neergezonden, zal er een onvoorstelbare ontwikkeling in de wetenschap zijn. Zo worden de mogelijkheden gecreëerd om elkaar in dialoog te verkennen en om te concurreren in goede daden.

Ondergetekenden hebben overeenstemming bereikt over deze samenwerking, die belangrijk is voor het welzijn van de mensen, en ondertekenen deze verklaring met een smeekbede tot hulp en succes.

Tuebingen, 11 mei 2008

Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır
Voorzitter van de Süleymaniye Foundation
Istanbul

Prof. Dr. Richard Puza
Officier Buitenlandse Zaken van de Katholieke Theologische Faculteit
Tübingen

Add comment

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .