Islam En Koran

Van de waarde van de inspanning

Van de waarde van de inspanning

Van de waarde van de inspanning
 
De inspanning is de garantie voor succes en vooruitgang en is altijd wenselijk. Maar vanuit welke hoek beschouwt God de inspanning van de mens?
Wat is de waarde van aspiratie en de resulterende inspanning om een ​​doel met God te bereiken?
Eerst en vooral moeten we ons realiseren dat het te bereiken resultaat binnen de grenzen ligt van wat religieus aanvaardbaar is. Alleen dan kan men zeker zijn van godsvrucht.
162. Zeg: “Mijn gebed en mijn offer en mijn leven en dood behoren toe aan Allah, de Heer der Werelden.
163. Hij heeft niemand naast Hem. Dus ik ben bevolen en ik ben de eerste van de goden. “
Enam Enam (The Cattle), verzen 162-163
Het blijkt dat de gelovige altijd moet streven naar betere resultaten in alledaagse taken, in het gezinsleven, in het sociale leven en ook in religieuze aangelegenheden.
En concurreren met elkaar in de zoektocht naar de vergeving van uw Heer en een paradijs waarvan de prijs hemel en aarde is, bereid voor de goddelijken
Surah Al-Imran (Het huis van Imrans), vers 133
We hebben het boek met de waarheid naar u neergezonden, als een vervulling van wat al in het boek stond, en als een bewaker ervan. Beoordeel daarom tussen hen volgens hetgeen Allah heeft nedergezonden en volg hun slechte neigingen tegen de waarheid die tot u is gekomen niet. We hebben een duidelijk statuut en een duidelijk pad voorgeschreven voor ieder van jullie. En als Allah het had gewild, zou Hij jullie allemaal tot een enkele kerk hebben gemaakt, maar Hij wil je op de proef stellen door wat Hij je heeft gegeven. Concurreer met elkaar in goede werken. Voor Allah is uw terugkeer naar huis; dan zal hij je informeren over waar je het niet mee eens bent.
Sure Maide (The Table), vers 48
Concurreer met elkaar om de vergeving van uw Heer en de tuin waarvan de waarde gelijk is aan de waarde van hemel en aarde, bereidt diegenen voor die in Allah en Zijn boodschappers geloven. Dat is de genade van Allah. Hij verleent hen die Hij wil. En Allah is de eigenaar van grote genade.
Surah Hadid (The Iron), vers 21
Ze geloven in Allah en in de Laatste Dag en bevelen het goede en verbieden het kwaad en concurreren met elkaar in goede werken. En zij behoren tot de rechtvaardigen.
Soera Al-Imran (Het huis van Imrans), vers 114
Toen hoorden we hem en gaven hem John en genazen hem zijn vrouw. Ze beconcurreerden elkaar in goede daden en ze riepen ons in hoop en in angst en waren nederig voor ons.
Soera Enbiya (de profeten), vers 21
Zij zijn degenen die opschieten in goede werken en die hen voor zijn.
Soera Muminun (de gelovigen), vers 61
God prijst het ijverige en vastberaden. Bovendien is God alwetend en alziend. Dus God neemt kennis van elk voordeel van de mens.
En iedereen heeft een doel om naar te streven; Concureer daarom met elkaar in goede werken. Waar je ook bent, Allah zal je samenbrengen. Allah heeft de macht om te doen wat Hij wil.
Surah Baqara (De koe), vers 148
Maar men moet altijd zijn taken met alle succes onthouden. Dus de uitvoering van de slechte belasting is een van de belangrijkste elementen van een goddelijk leven.

 
 
 
Dr. Yahya Senol

Fikret Hekim

Voeg opmerking toe