Familie Mensen Vrouwen

Wat is de betekenis van maagdelijkheid in de islam?

Vraag:

Wat is de betekenis van maagdelijkheid in de islam? Als maagdelijkheid op zichzelf geen nut heeft, waarom is het dan zo belangrijk als het beschadigd is? Waarom zou God zijn schepselen daarna discrimineren?

antwoord:

God discrimineert op geen enkele manier zijn dienaren. De maagdelijkheid kan alleen verloren gaan als gevolg van een wettig huwelijk, een extra-huwelijkse coïtus zou Zina zijn, oftewel ontucht. Zina is een duidelijk verbod op een lelijke zonde. Zelfs dit benaderen is haram.

God Teâlâ zegt:

En benader de ontucht niet. Zeker, het is iets walgelijks – en hoe slecht is deze manier. (al-Isrâ, de nachtreis 17/32)

Maagdelijkheid is belangrijk, maar het maagdenvlies kan beschadigd raken door sport of ongelukken. Het basisprincipe is dat iedereen als onschuldig wordt beschouwd tot het tegendeel is bewezen, en dus moet je misschien aannemen dat het maagdenvlies op deze manier wordt verscheurd. Niemand mag de vraag stellen waarom het maagdenvlies gescheurd is – niet de echtgenoot, geen rechtbank en niemand anders. Niemand heeft het recht om dat te doen.

Als het bedrag van de huwelijksgeschenk wordt gemaakt op de veronderstelling dat de bruid nog steeds een maagd is en het niet duidelijk is tot de huwelijksnacht dat het maagdenvlies heeft gebroken, zal de huwelijksgeschenk niet worden verminderd. (Uit de Turkse bron: Ömer Nasuhi BİLMEN, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkkhiyye Kâmusu, İst 1985, c: 2, S: 141.)

In theorie is er slechts één situatie waarin de maagdelijkheid van een vrouw kan worden onderzocht: als een vrouw een echtscheiding vereist vanwege het feit dat haar man de seksuele handeling niet met haar verricht en een verzoek bij de rechtbank indient. Als de toestand van de man behandelbaar is, wordt deze behandeling hem voorgesteld met een termijn van een jaar. Als aan het einde van deze periode de vrouw nog steeds beweert dat haar man geen contact met haar heeft en haar man het ontkent, kan worden gezien of de vrouw nog maagd is. Dit dient om te kunnen beslissen of zij haar echtgenoot kan scheiden op basis van haar claim (BİLMEN, leeftijd, c. 2, blz. 351.).

Schrijf een reactie